پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
مجوز صادرات قیر از وزارت نفت برای ساماندهی این بازار

صادرات قیر با مجوز

مجوز صادرات قیر از وزارت نفت برای ساماندهی این بازار

مجوز صادرات قیر از وزارت نفت برای ساماندهی بازار  ، صادرات هرنوع قیر از امروز فقط با مجوز وزارت نفت

1397-3-21 0

تجارت امن و پایدار با پرشین تجارت دوان

42326 021


" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "