پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
ایران صادرکننده دام های اصلاح نژادی شد

صادرات مواد ژنتیکی

ایران صادرکننده دام های اصلاح نژادی شد

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به توسعه علم ژنتیک در حوزه دامپروری و اقدامات انجام شده در زمینه پرورش دا

1397-2-25 0

تجارت امن و پایدار با پرشین تجارت دوان

42326 021


" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "