پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به عراق و افغانستان

صادرکنندگان به افغانستان

رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به عراق و افغانستان

اطلاعیه بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به عراق و افغانستان، بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی، ص

1398-9-4 0

تجارت امن و پایدار با پرشین تجارت دوان

42326 021


" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "