پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
ارز پتروشیمی ها به قیمت 4200 به دولت واگذار می شود

صادرکنندگان پتروشیمی

ارز پتروشیمی ها به قیمت 4200 به دولت واگذار می شود

ارز پتروشیمی ها به قیمت 4200 به دولت واگذار می شود ،  بعد از افزایش قیمت ارز و راه‌اندازی سامانه نیم

1397-3-20 0

تجارت امن و پایدار با پرشین تجارت دوان

42326 021


" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "