پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا
صادرات چوب صنوبر یا صادرات آب مجازی ؟

صدور مجوز صادرات چوب

صادرات چوب صنوبر یا صادرات آب مجازی ؟

مدیر گروه جنگل و مرتع  دانشگاه آزاد، نسبت به پیامدهای نامطلوب صادرات چوب هشدار داد و گفت: صدور مجوز

1396-10-30 0
تجارت امن و پایدار
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "