پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
فرآيند اخذ گواهينامه ارزيابي انطباق كالاهاي صادراتي و وارداتي

*فرآیند اخذ گواهینامه ارزیابی انطباق كالاهای صادراتی

فرآيند اخذ گواهينامه ارزيابي انطباق كالاهاي صادراتي و وارداتي

فرآيند اخذ گواهينامه ارزيابي انطباق كالاهاي صادراتي و وارداتي از ادارات كل سازمان ملي استاندارد ايرا

1396-8-4 0

تجارت امن و پایدار با پرشین تجارت دوان

42326 021


" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "