ممنوعیت صادرات سبزیجات به عراق

ممنوعیت صادارت سبزیجات

خانه ممنوعیت صادارت سبزیجات

ممنوعیت صادرات سبزیجات به عراق

ممنوعیت جدید صادرات به عراق این‌بار برای سبزیجات برخی مسئولین معتقدند عراق در راستای حمایت از تولید

1396-10-16 0
تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد