ممنوعیت صادرات سبزیجات به عراق

ممنوعیت صادرات سبزیجات به عراق

خانه ممنوعیت صادرات سبزیجات به عراق

ممنوعیت صادرات سبزیجات به عراق

ممنوعیت جدید صادرات به عراق این‌بار برای سبزیجات برخی مسئولین معتقدند عراق در راستای حمایت از تولید

1396-10-16 0
تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد