پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
مصرف تیلاپیا آری یا خیر ؟

ممنوعیت واردات تیلاپیا

مصرف تیلاپیا آری یا خیر ؟

مصرف تیلاپیا آری یا خیر ؟ اگر این گونه مهاجم بوده چرا بسیاری کشورها آن را پرورش داده‌اند؟ آقای عبدلی

1396-11-14 0
تجارت امن و پایدار 42326-021
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "