پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
هدف اصلی ایجاد مناطق آزاد ، توسعه صادرات بود و نه افزایش واردات !

منطقه آزاد کشور

هدف اصلی ایجاد مناطق آزاد ، توسعه صادرات بود و نه افزایش واردات !

7 منطقه آزاد کشور فقط یک درصد از کل صادرات را به خود اختصاص داده است. یکی از اهداف اولیه مناطق آزاد

1396-10-30 0
تجارت امن و پایدار 42326-021
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "