پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا
اطلاعیه بانک مرکزی در مورد واردات بدون انتقال ارز

واردات بدون انتقال ارز

اطلاعیه بانک مرکزی در مورد واردات بدون انتقال ارز

اطلاعیه مهم بانک مرکزی در مورد واردات بدون انتقال ارز/ منشأ ارز کاملا باید مشخص باشد. در پی طرح مجدد

1399-2-28 0
تجارت امن و پایدار
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "