پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
واردات بذر گندم

واردات بذر گندم

واردات بذر گندم

بخشنامه265 لزوم رعایت مقررات بهداشتی و قرنطینه ای جهت‌ واردات و ترخیص بذر گندم ، واردات گندم طی ردیف

1396-10-13 0

الزامی شدن قرنطینه گیاهی محموله‌های نمونه وارداتی انواع بذر

گمرك ایران از الزامی شدن قرنطینه گیاهی محموله‌های نمونه وارداتی انواع بذر و اندام‌های گیاهی خبر داد.

1396-8-4 0
تجارت امن و پایدار 42326-021
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "