پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
حذف سابقه و سقف برای واردات مواد اولیه و واسطه ای بخش تولید

واردات مواد اولیه

حذف سابقه و سقف برای واردات مواد اولیه و واسطه ای بخش تولید

دولت به منظور تسهیل ثبت سفارش واردات مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید، سقف و سابقه بازرگانان برای وار

1398-6-30 0
تجارت امن و پایدار با پرشین تجارت دوان


02142326
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "