پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
آخرین وضعیت مرزهای زمینی و دریایی

وضعیت مرزها

آخرین وضعیت مرزهای زمینی و دریایی

مرز پاکستان بسته شد مرز پاکستان از امروز بسته شده است هرچند که اعلام رسمی در این رابطه وجود ندارد ول

1398-12-25 0
تجارت امن و پایدار 42326-021
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "