پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا
راهکارهای جدید کاهش رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور

کاهش رسوب کالا

راهکارهای جدید کاهش رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور

 راهکارهای جدید کاهش رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور ، خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در مکاتبه

1398-5-13 0

۱۳ بند مصوبه جدید برای کاهش رسوب کالا در بنادر

۱۳ بند مصوبه جدید برای کاهش رسوب کالا در بنادر، مهرداد جمال ارونقی در نشست خبری با اصحاب رسانه با اش

1398-4-30 0

آیا دستورالعمل کاهش رسوب کالا، اجرایی شده است؟

آیا دستورالعمل کاهش رسوب کالا، اجرایی شده است؟ اگرچه ۶ بند از ۸ پیشنهاد وزارت اقتصاد برای کاهش رسوب

1398-2-23 0
تجارت امن و پایدار
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "