پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
افتتاح پروژه آزمایشی کریدور ترانزیتی ایران-افغانستان- ازبکستان

کریدور ترانزیتی ایران-افغانستان- ازبکستان

افتتاح پروژه آزمایشی کریدور ترانزیتی ایران-افغانستان- ازبکستان

افتتاح پروژه آزمایشی کریدور ترانزیتی ایران-افغانستان- ازبکستان مصطفی آیتی مدیرکل ترانزیت گمرک ایران

1399-5-20 0
تجارت امن و پایدار با پرشین تجارت دوان


02142326
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "