ترخیص كالا
ترخیص كالا

ترخیص كالا

ترخیص كالا چیست

ترخیص كالا این گونه تعریف می شود : ارسال یا دریافت كالا از طریق مرزهای ورودی یا همان گمركات براساس انجام رویه های گمركی 

 

 

1396-8-4
0 158

لطفا در مورد این مطلب نظر دهید

تجارت امن و پایدار
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "