• اخبار و بخشنامه های بازرگانی در فرصت تجارت
  •  تجارت امن و پایدار
  • تجارت امن و پایدار
  • استاندارد كالا و مشاوره رایگان
  • ثبت نمایندگی
  • مشتری مداری

مراحل ترخیص کالا از گمرکات کشور


1. ارسال اسناد توسط مشتری
2. اخذ مجوزهای لازم در صورت نیاز
3. تکمیل و تنظیم اسناد و ارجاع به واحدهای ثبت سفارش ، استاندارد ، حمل و نقل
4. دور اظهاری و پرینت اظهارنامه
5. احراز هویت – ماده 7 – گرفتن کوتاژ – تعیین مسیر
6. تعیین مسیر
  • مسیر سبز – شماره ارزیابی
  • مسیر زرد_بررسی اسناد_کارشناس ارزش_(ارزیابی در صورت نیاز)
  • مسیر قرمز – ارزیابی - کارشناس ارزیابی آزمایشگاه– کارشناس سالن – شماره ارزیابی
7. شماره ارزیابی – رییس سرویس – واریز به بانک و صدور پروانه
8. خروج از کوتاژ
9. اجازه بارگیری و خروج
10. دریافت آدرس از مشتری و اعلام به شرکت حمل زمینی
11. صدور بیجک
12. بارگیری و درب خروج
13. خروج کالا از گمرک
14. اعلام شماره راننده و اطلاعات کامیون به مشتری
15. تحویل صورتحساب توسط بخش ترخیص به مالی
16. ارسال صورتحساب از امور مالی به مشتری


تعدادی از شرکت هایی که افتخار همکاری با آن ها را داشته ایم