پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
دعوت به همکاری

استخدام

دعوت به همکاری

  دعوت به همکاری گروه بازرگانی و گمرکی پرشین تجارت دوان ( در محدوده میدان ولیعصر ) در جهت توسعه

1400-1-30 0

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری گروه بازرگانی پرشین تجارت دوان در راستای توسعه نیروی انسانی و خدمات بازرگانی و گمرکی

1400-1-23 0

استخدام کارشناس بازاریابی صادراتی

در راستای ایجاد زیرساخت های صادراتی و توسعه صادرات ، از متخصصین با تجربه در حوزه صادرات ، تحت شرایطي

1398-5-22 0

استخدام کارشناس امور مشتریان

استخدام کارشناس امور مشتریان کارشناس خانم در واحد امور مشتریان ، منظم ، پیگیر و آشنا به اصول مشتری م

1398-5-20 0

استخدام در پرشین تجارت دوان

استخدام کارشناس امور مشتریان کارشناس خانم در واحد امور مشتریان ، منظم ، پیگیر و آشنا به اصول مشتری م

1397-5-28 0
تجارت امن و پایدار با پرشین تجارت دوان


02142326
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "