پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
اعلام شرایط قرنطینه ای واردات دانه خشك گیاه چیا

سایر بخشنامه ها

اعلام شرایط قرنطینه ای واردات دانه خشك گیاه چیا

بخشنامه جهادكشاورزی بخشنامه وزارت جهادكشاورزی در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات دانه خشك گیاه چی

1396-8-4 0

بخشنامه سازمان امور مالیاتی

بخشنامه سازمان امور مالیاتی در مورد اعلام ارزش انواع خودروهای جدید تولید داخل و وارداتی  در مورد اعل

1396-8-4 0

نحوه استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادر كنندگان كالا

بخشنامه سازمان امور مالیاتی كشور در خصوص دستور العمل نحوه استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به

1396-8-4 0

معافیت صادركنندگان خرما، زیتون و كاكائو

بخشنامه وزارت صنعت، در خصوص معافیت صادركنندگان خرما، زیتون و كاكائو به اندونزی از ارائه اسناد آزمایش

1396-8-4 0
تجارت امن و پایدار با پرشین تجارت دوان


02142326
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "