پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
سازمان جهانی تجارت WTO

واردات

سازمان جهانی تجارت WTO

سازمان جهانی تجارت كه از ابتدای سال 1995 میلادی برای مدیریت مناسبات تجارت چنـد جانبه بیـن‌المللی جای

1396-8-4 0

وارانتی

وارانتی ها، مطابق قوانین و مقررات متحدالشكل بازرگانی (UCC) عبارتند از تاییدیه هایی كه از طرف سازنده

1396-8-4 0

انواع ضمانتنامه های ارزی

به موجب ماده 684قانون مدنی عقد ضمان عبارت است از اینكه شخص مالی را كه بر ذمه دیگر ی است به عهده بگیر

1396-8-4 0

International Commercial Terms – 2010

مقررات اینكوترمز عبارت از اصطلاحاتی سه حرفی است كه به تشریح عمده ترین وظایف، هزینه ها و ریسك های درگ

1396-8-4 0

فاینانس و ریفاینانس و یوزانس چیست؟

یوزانس نوعی از اعتبارات اسنادی است كه در آن فروشنده ی كالا به خریدار مهلتی می دهد تا بتواند در این ف

1396-8-4 0

مقررات صدور و ورود كالا با پست

ارسال كالا از طریق پست با حفظ جنبه غیرتجاری باستثنای كالاهایی كه شرعاً یا قانوناً ممنوع الصدور هستند

1396-8-4 0

یك فنجان دانش بازرگانی

ارزش كالای صادراتی در گمرك هر كالایی كه به عنوان صادرات به گمرك اظهار می شود صرف نظر از قیمتی كه طبق

1396-8-4 0

موانع گمركی صادرات و واردات

مهمترین مشكلات مربوط به امور گمركی را می‌توان شامل تشریفات گمركی، قوانین و مقررات، زیرساختها، ساختار

1396-8-4 0
تجارت امن و پایدار 42326-021
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "