ابلاغ تصویب نامه شماره 104208/53523 مورخ 23/8/1395 هیات وزیران در مورد اصلاح ردیف (394) جدول پیوست تصویب نامه شماره 169092/52894 مورخ 24/12/1394 هیات وزیران در مورد اصلاح مجموع حقوق گمركی و سود بازرگانی (1242) ردیف
ابلاغ تصویب نامه شماره 104208/53523 مورخ 23/8/1395 هیات وزیران در مورد اصلاح ردیف (394) جدول پیوست تصویب نامه شماره 169092/52894 مورخ 24/12/1394 هیات وزیران در مورد اصلاح مجموع حقوق گمركی و سود بازرگانی (1242) ردیف
واتساپ: 09018317541 02142326

ابلاغ تصویب نامه شماره 104208/53523 مورخ 23/8/1395 هیات وزیران در مورد اصلاح ردیف (394) جدول پیوست تصویب نامه شماره 169092/52894 مورخ 24/12/1394 هیات وزیران در مورد اصلاح مجموع حقوق گمركی و سود بازرگانی (1242) ردیف

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص ابلاغ تصویب نامه شماره 104208/53523 مورخ 23/8/1395 هیات وزیران در مورد اصلاح ردیف (394) جدول پیوست تصویب نامه شماره 169092/52894 مورخ 24/12/1394 هیات وزیران در مورد اصلاح مجموع حقوق گمركی و سود بازرگانی (1242) ردیف تعرفه مربوط به آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

ابلاغ تصویب نامه شماره 104208/53523 مورخ 23/8/1395

سرپرست دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران بخشنامه شماره 54182/210/95 مورخ 6/9/1395 را خطاب به مدیر كل مركز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرك جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اعلام نموده است:

بخشنامه توسعه تجارت

بیشتر بدانید :

به پیوست تصویر مصوبه شماره 104208/53523 مورخ 23/8/1395 هیات وزیران مبنی بر اینكه در ردیف (394) جدول پیوست تصویب نامه شماره 169092/52894 مورخ 24/12/1394 موضوع بند (1) مندرجات ذیل یادداشت فصل (48) كتاب مقررات صادرات و واردات بعد از عبارت “بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران” عبارت “و ورود انواع كاغذ واتر مارك با علامت جمهوری اسلامی ایران، موكول به موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی ” اضافه می شود جهت اطلاع و هرگونه اقدام لازم با رعایت سایر مقررات ارسال می گردد. خواهشمنداست دستور فرمایید مراتب را جهت اجراء به كلیه گمركات اجرایی كشور ابلاغ نمایند.

به این نوشته امتیاز دهید
Rate this post
نویسنده: پرشین تجارت / تاریخ: 1396-8-4
0 1286

لطفا در مورد این مطلب نظر دهید

در صورت تمایل شماره تماس خود را وارد نمایید، در اولین فرصت کاری با شما در ارتباط خواهیم بود.

تجارت امن و پایدار با گروه بازرگانی پرشین تجارت دوان

شماره تلفن: 02142326

واتساپ09018317541


" ترخیص کالا خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "
021-42326 ارتباط از واتساپ