پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات میوه آناناس از كشور فیلیپین
خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات میوه آناناس از كشور فیلیپین

خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات میوه آناناس از كشور فیلیپین

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات میوه آناناس از كشور فیلیپین ، سرپرست دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران بخشنامه شماره 54172/210/95 مورخ 6/9/1395 را خطاب به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها به شرح زیر اعلام نموده است:

واردات آناناس از فیلیپین

به پیوست تصویر نامه شماره 3513/502/95 مورخ 29/8/1395 وزارت جهاد كشاورزی به انضمام یك برگ شرایط قرنطینه ای واردات میوه آناناس از كشور فیلیپین جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت سایر مقررات ارسال می گردد. * یادآور می شود متن نامه شماره 3513/502/95 مورخ 29/8/1395 وزارت جهاد كشاورزی به شرح زیر است: به پیوست تصویر نامه شماره 730/19253 مورخ 11/8/1395 سازمان حفظ نباتات كشور، موضوع اعلام شرایط قرنطینه واردات میوه آناناس از كشور فیلیپین، به استحضار می رساند واردات محصول مذكور از كشور فوق منوط به رعایت شرایط قرنطینه ای اعلامی كه به پیوست و ممهور به مهر سازمان است و نیز بازدید و بررسی های كارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرك ترخیص كننده جهت اجراء در مبادی مربوط ارسال می گردد، خواهشمند است دستور فرمایید موارد مدنظر جهت اجراء به مراجع ذیربط ابلاغ گردد.

نویسنده: پرشین تجارت / تاریخ: 1396-8-4
0 592

لطفا در مورد این مطلب نظر دهید

تجارت امن و پایدار 42326-021
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "