پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
رفع توقف کالاهای وارداتی در گمرکات
رفع توقف کالاهای وارداتی در گمرکات

رفع توقف کالاهای وارداتی در گمرکات

رفع توقف کالاهای وارداتی در گمرکات

براساس بند الف ماده ٥٨ آئین نامه اجرایی قانون امورگمرکی:

  • گواهی مبداء ازجمله اسنادی است که ضمیمه نمودن آن به اظهارنامه الزامی بوده و تبصره ( ٢) ماده مذکور نیز تصریح می نماید: در مواردی که کشور سازنده کالا احراز شده و محصول کشورهای ممنوع المعامله نبوده و مشمول تعرفه های ترجیحی و محدودیت های مقداری نگردد ، با تشخیص گمرک ایران ارائه گواهی مبداء ضروری نمی باشد. متن کامل بخشنامه رفع توقف کالاهای وارداتی در گمرکات
نویسنده: پرشین تجارت / تاریخ: 1399-7-28
0 191

لطفا در مورد این مطلب نظر دهید

تجارت امن و پایدار 42326-021
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "