پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
نامه معاونت امور گمرکی ایران به معاون ارزی بانک به بانک مرکزی
نامه معاونت امور گمرکی ایران به معاون ارزی بانک به بانک مرکزی

نامه معاونت امور گمرکی ایران به معاون ارزی بانک به بانک مرکزی

نامه معاونت امور گمرکی ایران به معاون ارزی بانک به بانک مرکزی

 

نامه معاونت امور گمرکی گمرک ایران به معاون ارزی بانک به بانک مرکزی

نامه معاونت امور گمرکی گمرک ایران به معاون ارزی بانک به بانک مرکزی

طی این نامه مقرر شد بانک های عامل از مکاتبات مسقیم با دفتر ارزش خودداری و بدواً کلیه استعلامات در خصوص بیش بود ارزش و موارد اختلاف را ازگمرکات اجرائی کشور استعلام نمایند و اعلام نظر گمرکات اجرایی در خصوص سایر موارد اختلافی( به جز بیش بود ارزش کالا) را مبنای اقدام قرار دهند.

دریافت محتوای کامل نامه از لینک زیر قابل دریافت می باشد

نامه معاونت امور گمرکی گمرک ایران به معاون ارزی بانک به بانک مرکزی

 

نویسنده: پرشین تجارت / تاریخ: 1399-10-7
0 329

لطفا در مورد این مطلب نظر دهید

تجارت امن و پایدار با پرشین تجارت دوان


02142326
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "