پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا
سالم‌سازی فعالیت‌ها با اجرای سامانه جامع امور گمركی

گمرک و ترخیص

سالم‌سازی فعالیت‌ها با اجرای سامانه جامع امور گمركی

سالم‌سازی فعالیت‌ها با اجرای سامانه جامع امور گمركی ، اجرای سامانه جامع امور گمركی در استان بوشهر از

1396-8-4 0

توضیحات گمرك در مورد شرایط اختصاص سازمانهای مجوز دهنده به اظهارنامه های وارداتی در سامانه جامع گمركی

توضیحات گمرك جمهوری اسلامی ایران در مورد شرایط اختصاص سازمانهای مجوز دهنده به اظهارنامه های وارداتی

1396-8-4 0

اینترنتی شدن تشریفات گمركی صادرات كالا در گمرك

تشریفات گمركی صادرات كالا در گمرك به طور كامل اینترنتی شد ، با الكترونیكی شدن مراحل مختلف تشریفات صا

1396-8-4 0

طرح ساماندهی كالای ملوانی در استان بوشهر تدوین شد

جنوب پرس: مدیركل گمركات استان بوشهر، طرح ساماندهی كالای ملوانی در استان بوشهر تدوین شد مدیركل گمركات

1396-8-4 0

كاهش هزینه ترخیص كالا در استان بوشهر

سامانه جامع امور گمركی زمینه كاهش هزینه ترخیص كالا برای فعالان تجاری را در استان بوشهر فراهم كرده اس

1396-8-4 0

كاهش زمان ترخیص كالا از 26روز به كمتر از یك روز !

كاهش زمان ترخیص كالا از 26روز به كمتر از یك روز ، مدیركل گمرك استان سمنان بابیان اینكه كمرگ استان به

1396-8-4 0

قرار گرفتن 85 درصد كالاهای وارداتی در گمرك استان سمنان، در مسیر سبز

مدیركل گمرك استان سمنان ضمن تشریح سه مسیر سبز، زرد و قرمز در ترخیص كالا بیان كرد: بیش از 85 درصد كال

1396-8-4 0

دریافت كارت بازرگانی غیرحضوری شد

دریافت كارت بازرگانی غیرحضوری شد ، با راه‌اندازی درگاه پرداخت الكترونیكی در اتاق بازرگانی تهران، از

1396-8-4 0
تجارت امن و پایدار
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "