پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا
توضیحات گمرك در خصوص ساماندهی و وحدت عمل در كنترل تشریفات انتقال كالا تحت رویه عبور داخلی

گمرک و ترخیص

توضیحات گمرك در خصوص ساماندهی و وحدت عمل در كنترل تشریفات انتقال كالا تحت رویه عبور داخلی

توضیحات گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص ساماندهی و وحدت عمل در كنترل تشریفات انتقال كالا تحت رویه ع

1396-8-4 0

لایحه موافقتنامه بین ایران و روسیه در زمینه همكاری در امور گمركی تصویب شد

لایحه موافقتنامه بین ایران و روسیه در زمینه همكاری در امور گمركی تصویب شد ، نمایندگان مردم در خانه م

1396-8-4 0

ترخیص شدن لباس‌هایی كه در بازگشت پرسپولیسی‌ها از امارات در گمرك فرودگاه ضبط شده بود

ترخیص شدن لباس‌هایی كه در بازگشت پرسپولیسی‌ها از امارات در گمرك فرودگاه ضبط شده بود ، این خبر را غلا

1396-8-4 0

تحقیق و تفحص از روند بررسی قاچاق كالا در كشور كلید خورد

با موافقت نمایندگان مجلس ؛ تحقیق و تفحص از روند بررسی قاچاق كالا در كشور كلید خورد ، نمایندگان مردم

1396-8-4 0

بسته های حمایتی برای بازرگانان و تولیدكنندگان

 بسته های حمایتی برای بازرگانان و تولیدكنندگان ،این گروه ها می توانند از بسته های حمایتی برای سهولت

1396-8-4 0

شورای عالی مناطق آزاد خواستار لغو مصوبه خودرویی گمرك شد

شورای عالی مناطق آزاد خواستار لغو مصوبه خودرویی گمرك شد ، شورای عالی مناطق آزاد تجاری نسبت به خبر من

1396-8-4 0

مراحل اظهار ارز همراه مسافر به گمرك اعلام شد

مراحل اظهار ارز همراه مسافر به گمرك اعلام شد ، گمرك ایران با اعلام اینكه همراه داشتن ارز خارجی بیش ا

1396-8-4 0

افزایش تعرفه ریلی ورود كالا از اوكراین به روسیه

افزایش تعرفه ریلی ورود كالا از اوكراین به روسیه ، راه آهن روسیه تعرفه ورود كالا از اوكراین به این كش

1396-8-4 0
تجارت امن و پایدار
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "