پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا
اطلاعیه گمرك  درخصوص ثبت اطلاعات صادرات فرآورده‌های نفتی در پنجره واحد تجاری

گمرک و ترخیص

اطلاعیه گمرك درخصوص ثبت اطلاعات صادرات فرآورده‌های نفتی در پنجره واحد تجاری

اطلاعیه گمرك جمهوری اسلامی ایران درخصوص ثبت اطلاعات صادرات فرآورده‌های نفتی در پنجره واحد تجاری ، گم

1396-8-4 0

تسهیل ترخیص كالا در گمركات بوشهر

تسهیل ترخیص كالا ، ناظر گمركات و مدیركل گمرك بوشهر با اشاره به راه‌اندازی سامانه جامع امورگمركی، گفت

1396-8-4 0

فرایند واردات و بررسی اسناد ترخیص كالا همچنان طولانی است

فرایند واردات هم چنان طولانی است. بررسی اسناد ترخیص كالا در گمركات سراسری روندی زمان بر است و به گفت

1396-8-4 0

سالم‌سازی فعالیت‌ها با اجرای سامانه جامع امور گمركی

سالم‌سازی فعالیت‌ها با اجرای سامانه جامع امور گمركی ، اجرای سامانه جامع امور گمركی در استان بوشهر از

1396-8-4 0

توضیحات گمرك در مورد شرایط اختصاص سازمانهای مجوز دهنده به اظهارنامه های وارداتی در سامانه جامع گمركی

توضیحات گمرك جمهوری اسلامی ایران در مورد شرایط اختصاص سازمانهای مجوز دهنده به اظهارنامه های وارداتی

1396-8-4 0

اینترنتی شدن تشریفات گمركی صادرات كالا در گمرك

تشریفات گمركی صادرات كالا در گمرك به طور كامل اینترنتی شد ، با الكترونیكی شدن مراحل مختلف تشریفات صا

1396-8-4 0

طرح ساماندهی كالای ملوانی در استان بوشهر تدوین شد

جنوب پرس: مدیركل گمركات استان بوشهر، طرح ساماندهی كالای ملوانی در استان بوشهر تدوین شد مدیركل گمركات

1396-8-4 0

كاهش هزینه ترخیص كالا در استان بوشهر

سامانه جامع امور گمركی زمینه كاهش هزینه ترخیص كالا برای فعالان تجاری را در استان بوشهر فراهم كرده اس

1396-8-4 0
تجارت امن و پایدار
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "