پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
بخشنامه در مورد تعرفه های مشمول ارز متقاضی

توسعه تجارت

بخشنامه در مورد تعرفه های مشمول ارز متقاضی

مدیر كل دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران بخشنامه شماره35663/210/94 مورخ 10/6/13

1396-8-4 0

تعیین تعرفه های انواع جرثقیل های خود كششی

توضیحات سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص نحوه طبقه بندی و تعیین تعرفه های انواع جرثقیل های خود كششی

1396-8-4 0

تعرفه های مشمول ارز متقاضی

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران مدیر كل دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران بخشنا

1396-8-4 0

واردات ماشین آلات غلتك با نشان تجاری BOMAG

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص واردات ماشین آلات غلتك با نشان تجاری BOMAG صرفاً براساس گوا

1396-8-4 0

شمول استاندارد اجباری شیرهای وارداتی قطع جریان گاز اضافی

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در مورد شمول استاندارد اجباری شیرهای وارداتی قطع جریان گاز اضافی (ف

1396-8-4 0

آخرین فهرست تایرهای موضوع بند 3

یادداشت ذیل فصل 40 كتاب مقررات صادرات و واردات بخشنامه سازمان توسعه تجارت  در خصوص آخرین فهرست تایره

1396-8-4 0

بخشنامه سازمان توسعه تجارت در خصوص دستورالعمل صادرات مصنوعات فلزات گرانبها و مراحل امور اجرایی آن

بخشنامه سازمان توسعه تجارت در خصوص دستورالعمل صادرات مصنوعات فلزات گرانبها و مراحل امور اجرایی آن :

1396-8-4 0

بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری صنایع پیشرفته

دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری صنایع پیشرفته بخشنامه وزارت صنعت، در خصوص صدور جواز

1396-8-4 0

تجارت امن و پایدار با پرشین تجارت دوان

42326 021


" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "