پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
دستورالعمل ساماندهی عرضه و تقاضای اتانول (الكل) در كشور

توسعه تجارت

دستورالعمل ساماندهی عرضه و تقاضای اتانول (الكل) در كشور

بخشنامه وزارت صنعت، در مورد دستورالعمل ساماندهی عرضه و تقاضای اتانول (الكل) در كشور : دفتر صنایع غذا

1396-8-4 0

واردات الوار چهار تراش چوب بلوط از كشور بوسنی و هرزگوین

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص شرایط قرنطینه ای واردات الوار چهار تراش چوب بلوط از كشور بو

1396-8-4 0

بخشنامه توسعه تجارت در مورد شرایط قرنطینه ای واردات دانه خرفه، دانه گلرنگ و دانه خار مریم با ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی معتبر از كشور مبدا

واردات دانه خرفه، دانه گلرنگ و دانه خار مریم با ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی معتبر از كشور مبدا بخشن

1396-8-4 0

شرایط قرنطینه ای واردات میوه آناناس از كشور فیلیپین

بخشنامه سازمان توسعه تجارت در خصوص شرایط قرنطینه ای : سرپرست دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توس

1396-8-4 0

واردات بذر كرفس، بذر استویا و پاركت چوبی

شرایط قرنطینه ای واردات بذر كرفس، بذر استویا و پاركت چوبی خام صرفا خشك شده جهت مصرف صنعتی   بخش

1396-8-4 0

شرایط قرنطینه ای واردات برگ خشك گیاه استویا مبنی بر مصرف دارویی از كشور هند

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در مورد شرایط قرنطینه ای واردات برگ خشك گیاه استویا مبنی بر مصرف دا

1396-8-4 0

اطلاعیه توسعه تجارت در مورد لزوم درج عبارت ((الزامی بودن حك حروف SWR بر روی بدنه لاستیك))در هنگام ثبت سفارش از تاریخ 1/8/1395

اطلاعیه  توسعه تجارت در مورد لزوم درج عبارت SWR در هنگام ثبت سفارش از تاریخ 1/8/1395 : سازمان توسعه

1396-8-4 0

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص رفع ممنوعیت ثبت سفارش ذرت دامی

بخشنامه توسعه تجارت در خصوص رفع ممنوعیت ثبت سفارش ذرت دامی: سرپرست دفتر مقررات، صادرات و واردات سازم

1396-8-4 0

تجارت امن و پایدار با پرشین تجارت دوان

42326 021


" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "