پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا
بخشنامه گمرك در خصوص لغو ضوابط صدور و معرفی مجدد روغن موتور آسیا جهت استفاده از تسهیلات صادراتی فرآورده های نفتی بند 1 ماده 18 دستورالعمل ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز

گمرکی

بخشنامه گمرك در خصوص اعلام تایید صلاحیت آزمایشگاه كیفیت آزمای كردستان ، جهت تعیین ماهیت فرآورده های نفتی

بخشنامه گمرك در خصوص اعلام تایید صلاحیت آزمایشگاه كیفیت آزمای كردستان ، جهت تعیین ماهیت فرآورده های

1396-8-4 0

بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص پیگیری اعلام وصول وخروج محمولات صادراتی

بخشنامه گمرك در خصوص پیگیری اعلام وصول وخروج محمولات صادراتی : مدیر كل دفتر صادرات گمرك جمهوری اسلام

1396-8-4 0

بخشنامه گمرك در خصوص تعیین تكلیف گندم های وارداتی

بخشنامه گمرك در خصوص تعیین تكلیف گندم های وارداتی ثبت سفارش شده قبلی كه بعد از نامه وزارت جهاد كشاور

1396-8-4 0

بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در مورد تشریفات گمركی محمولات دارویی و نیز كالاهای سریع الفساد

بخشنامه گمرك در مورد تشریفات گمركی محمولات دارویی و نیز كالاهای سریع الفساد : معاون فنی و امور گمركی

1396-8-4 0

بخشنامه بانك مركزی در مورد كاهش حداقل سرمایه موردنیاز برای تاسیس بانك برون مرزی در مناطق آزاد

بخشنامه بانك مركزی در خصوص اصلاحیه “دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال وا

1396-8-4 0
تجارت امن و پایدار
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "