پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
بخشنامه گمرك در مورد اعلام ارزش ماشین آلات راهسازی CHANGLIN چین

گمرکی

بخشنامه گمرك در مورد اعلام ارزش ماشین آلات راهسازی CHANGLIN چین

بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در مورد اعلام ارزش ماشین آلات راهسازی CHANGLIN چین مدل سال های 2016

1396-8-4 0

بخشنامه گمرك در خصوص اعلام ارزش خودروهای سواری Renault مدل سال 2017

بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص اعلام ارزش خودروهای سواری Renault مدل سال 2017 ، در اجرای ت

1396-8-4 0

بخشنامه گمرك درخصوص شرایط ترانزیت كالاهای دخانی

بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران درخصوص شرایط ترانزیت كالاهای دخانی ، دفتر نظارت بر ترانزیت گمرك ایر

1396-8-4 0

بخشنامه گمرك دررابطه با اعلام ارزش پایه خودروهای وارداتی Toyota

بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص اعلام ارزش پایه خودروهای وارداتی Toyota گمرك جمهوری اسلامی

1396-8-4 0

بخشنامه‌ حقوق ورودی و عوارض گمركی واردات سیگار

گمرك ایران در بخشنامه‌ای حقوق ورودی و عوارض گمركی واردات سیگار را اعلام كرد. بر این اساس، حقوق گمركی

1396-8-4 0

تعیین ارزش كالاهای صادراتی چگونه از محل ترانزیت مشخص می شود ؟

نحوه تعیین ارزش كالاهای صادراتی از محل ترانزیت ، گمرك ایران در بخشنامه ای، چگونكی تعیین ارزش كالاهای

1396-8-4 0

بخشنامه مالیات علی الحساب واردات قطعی كالا

به: كلیه گمركات اجرایی باسلام و احترام پیرو بخشنامه شماره 183094‏/91560‏/113‏/144‏/73‏/ 268 مورخ 14‏

1396-8-4 0

فروشگاههای آزاد به منظور فروش كالاهای خارجی با معافیت از پرداخت حقوق ورودی به مسافرین دایر میگردد

پیرو بخشنامه های شماره 179658‏/113‏/114‏/73‏/303 مورخ 28‏/07‏/1381 و شماره 206596‏/113‏/114‏/73‏/346

1396-8-4 0
تجارت امن و پایدار 42326-021
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "