پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
كارت بازرگانی

مقالات

كارت بازرگانی

بادرت به امرصادرات و واردات به صورت تجاری مستلزم داشتن كارت بازرگانی است كه توسط اتاق بازرگانی و صنا

1396-8-4 0

واژه ها و اصطلاحات بازرگانی خارجی

زنجیره كارهای اجرائی در بازرگانی خارجی در برگیرنده امور مختلف و متفاوت و در عین حال به هم پیوسته ای

1396-8-4 0

مفاهیم و اصطلاحات بازرگانی خارجی

-واردات (Import) واردات یعنی ورود كالا به قلمرو گمركی یك كشور كه انواع مختلفی دارد : الف- واردات قطع

1396-8-4 0

سازمان جهانی تجارت WTO

سازمان جهانی تجارت كه از ابتدای سال 1995 میلادی برای مدیریت مناسبات تجارت چنـد جانبه بیـن‌المللی جای

1396-8-4 0

وارانتی

وارانتی ها، مطابق قوانین و مقررات متحدالشكل بازرگانی (UCC) عبارتند از تاییدیه هایی كه از طرف سازنده

1396-8-4 0

انواع ضمانتنامه های ارزی

به موجب ماده 684قانون مدنی عقد ضمان عبارت است از اینكه شخص مالی را كه بر ذمه دیگر ی است به عهده بگیر

1396-8-4 0

International Commercial Terms – 2010

مقررات اینكوترمز عبارت از اصطلاحاتی سه حرفی است كه به تشریح عمده ترین وظایف، هزینه ها و ریسك های درگ

1396-8-4 0

فاینانس و ریفاینانس و یوزانس چیست؟

یوزانس نوعی از اعتبارات اسنادی است كه در آن فروشنده ی كالا به خریدار مهلتی می دهد تا بتواند در این ف

1396-8-4 0
تجارت امن و پایدار 42326-021
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "