پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
اخذ مجوز جهت صادرات دارو و مواد اوليه
اخذ مجوز جهت صادرات دارو و مواد اوليه

اخذ مجوز جهت صادرات دارو و مواد اوليه

تأکيد بر اخذ مجوز جهت صادرات دارو و مواد اوليه و لزوم رعايت ميزان مجاز اقلام دارويي مورد مصرف مسافرين جهت خروج از کشور

در خصوص لزوم مجوز جهت صادرات دارو و مواد اولیه اولیه دارو، با عنایت به حساسیت موضوع، مجدداً بر اجرای دقیق مفاد بخشنامه های قبلی( موضوع اخذ مجوز در زمان انجام تشریفات صادرات اقلام موصوف) و نیز بخشنامه شماره 22/97/781446 مورخ 97/7/2 تأکید می گردد.

اصل بخشنامه مذکور تاکيد بر اخذ مجوز جهت صادرات دارو و مواد اوليه

نویسنده: پرشین تجارت / تاریخ: 1399-8-15
0 289

لطفا در مورد این مطلب نظر دهید

تجارت امن و پایدار با پرشین تجارت دوان


02142326
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "