پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا
اخبار و بخشنامه ها

اخبار و مقالات پرشین تجارت

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص دستورالعمل صادرات مصنوعات فلزات گرانبها و مراحل امور اجرايي آن

سرپرست دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران بخشنامه شماره 38147/210/95 مورخ 20/06/1

1396-8-4 0

فايل اطلاعاتي : نام كالا – استاندارد مربوطه

فایل اطلاعاتی : نام كالا – استاندارد مربوطه

1396-8-4 0

فرايندهاي اخذ گواهينامه از سوي دفتر ارزيابي كيفيت كالاهاي صادراتي و وارداتي :

فرآیند اخذ گواهینامه ثبت كالاهای وارداتی فرآیند اخذ گواهینامه ثبت برند كالاهای وارداتی فرآیند اخذ گو

1396-8-4 0

فرآيند اخذ گواهينامه ارزيابي انطباق كالاهاي صادراتي و وارداتي از ادارات كل سازمان ملي استاندارد ايران

*فرآیند اخذ گواهینامه ارزیابی انطباق كالاهای صادراتی *فرآیند اخذ گواهینامه ارزیابی انطباق كالاهای وا

1396-8-4 0

بخشنامه امنيت شغلي همراه با امنيت سرمايه گذاري و توليد به مديران كل ستادي و اجرايي ابلاغ شد

وزیرتعاون،كارورفاه اجتماعی بخشنامه امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه گذاری و تولید را به مدیران كل ست

1396-8-4 0
تجارت امن و پایدار
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "