پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
سیستمی شدن مجوز ارزی تعرفه‌های بسته تشویقی
سیستمی شدن مجوز ارزی تعرفه‌های بسته تشویقی

سیستمی شدن مجوز ارزی تعرفه‌های بسته تشویقی

سیستمی شدن مجوز ارزی تعرفه‌های بسته تشویقی از محل صادرات

مجوز ارزی وزرات صنعت، معدن و تجارت برای 2340 ردیف از تعرفه‌های بسته تشویقی (فهرست پیوست) توسط سیستم بررسی خواهد شد.

بدین‌ترتیب کارشناسی انسانی درخواست مجوز ارزی این تعرفه‌ها حذف شده و این درخواست‌ها *توسط سیستم* با عنوان “مجوز سیستمی وزارت صنعت، معدن و تجارت- تخصیص ارز” و حداکثر ظرف یک ساعت تعیین وضعیت می‌گردد.

لازم به ذکر است مجوز سیستمی وزارت صنعت، معدن و تجارت- تخصیص ارز تنها با شرایط زیر بر روی ردیف کالا اعمال خواهد شد:

  • کد تعرفه ردیف کالای مربوطه جزو *فهرست تعرفه‌های بسته تشویقی (فهرست پیوست)* باشد.
  • مجوز ارزی تعرفه مربوط به *وزارت صنعت، معدن و تجارت* باشد.
  • نوع عملیات ارزی پرونده *”بانکی”* و محل تامین ارز آن فقط *”از محل صادرات”* باشد.
  • کالا ذیل گروه کالایی 2 *(اولویت 21 تا 27)* قرار داشته باشد.

در صورتی که هر کدام از شرایط فوق برقرار نباشد، درخواست مجوز ارزی پرونده مانند روال سابق بررسی خواهد شد.

در صورتی که شرح تجاری درج شده بر روی کالا توسط کاربر، با تعرفه انتخاب شده هم‌خوانی نداشته باشد، امکان ترخیص کالا وجود نخواهد داشت و مسئولیت آن بر عهده متقاضی خواهد بود. لذا کاربران بایستی در درج اطلاعات کالا دقت کافی را لحاظ نمایند.

جهت بررسی “مجوز سیستمی وزارت صنعت، معدن و تجارت- تخصیص ارز” نیازی به مراجعه حضوری کاربران نمی‌باشد.

نویسنده: پرشین تجارت / تاریخ: 1398-12-24
0 828

لطفا در مورد این مطلب نظر دهید

تجارت امن و پایدار با پرشین تجارت دوان


02142326
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "