• اخبار و بخشنامه های روز در تلگرام فرصت تجارت
  • انجام كلیه امور گمركی و بازرگانی با اتكا به تخصص و بیش از نیم  قرن تجربه
  •  تجارت امن و پایدار