پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
لزوم ثبت اطلاعات عمومی شركت های تولید كننده تجهیزات و ملزومات پزشكی
لزوم ثبت اطلاعات عمومی شركت های تولید كننده تجهیزات و ملزومات پزشكی

لزوم ثبت اطلاعات عمومی شركت های تولید كننده تجهیزات و ملزومات پزشكی

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در مورد لزوم ثبت اطلاعات عمومی شركت های تولید كننده تجهیزات و ملزومات پزشكی حداكثر تا تاریخ 25/12/1394

مدیر كل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشكی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی بخشنامه شماره 181473/664 مورخ 17/12/1394 را خطاب به كلیه شركتهای تولیدكننده تجهیزات و ملزومات پزشكی به شرح زیر اعلام نموده است:
به اطلاع می رساند با توجه به آغاز طرح ثبت الكترونیكی درخواست های شركت های تولید كننده تجهیزات و ملزومات پزشكی، كلیه شركت ها كه تاكنون اطلاعات عمومی شركت خود را در سایت این اداره كل وارد ننموده اند، لازم است پس از مراجعه به سامانه ورود و ترخیص به آدرس الكترونیكی import.imed.ir، از لینك ثبت اطلاعات عمومی نسبت به ورود صحیح اطلاعات شناسه ملی شركت، كد ملی مدیر عامل و تاریخ تولد مدیر عامل بر اساس قالب تعریف شده و به طور كامل حداكثر تا تاریخ 25/12/1394  اقدام نمایند.

لازم به ذكر است تبعات عدم ثبت و عدم صحت اطلاعات درخواستی كه در فرآیند سامانه های جدید، موجبات حذف شركت از سامانه این اداره كل  را ایجاد می نماید، بر عهده خود شركت می باشد.

نویسنده: پرشین تجارت / تاریخ: 1396-8-4
0 760

لطفا در مورد این مطلب نظر دهید

تجارت امن و پایدار با پرشین تجارت دوان


02142326
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "