پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا
بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در مورد ابلاغ بخشنامه شماره 63334/210/94 مورخ 14/10/1394 سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص امكان پذیر بودن ثبت سفارش و واردات روغن جهت مصرف در صنایع آرایشی و بهداشتی صرفا با اخذ تاییدیه از سازمان غذا و دارو و مجوز ورود از وز
بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در مورد ابلاغ بخشنامه شماره 63334/210/94 مورخ 14/10/1394 سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص امكان پذیر بودن ثبت سفارش و واردات روغن جهت مصرف در صنایع آرایشی و بهداشتی صرفا با اخذ تاییدیه از سازمان غذا و دارو و مجوز ورود از وز

بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در مورد ابلاغ بخشنامه شماره 63334/210/94 مورخ 14/10/1394 سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص امكان پذیر بودن ثبت سفارش و واردات روغن جهت مصرف در صنایع آرایشی و بهداشتی صرفا با اخذ تاییدیه از سازمان غذا و دارو و مجوز ورود از وز

بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در مورد ابلاغ بخشنامه شماره 63334/210/94 مورخ 14/10/1394 سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص امكان پذیر بودن ثبت سفارش و واردات روغن جهت مصرف در صنایع آرایشی و بهداشتی صرفا با اخذ تاییدیه از سازمان غذا و دارو و مجوز ورود از وزارت جهادكشاورزی

مدیر كل مناطق آزاد ویژه گمرك جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 200305/94/196767/73/359 مورخ 22/10/1394 را خطاب به كلیه گمركات اجرایی به شرح زیر اعلام نموده است:
به پیوست تصویر نامه شماره 63334/210/94 مورخ 14/10/1394 دفتر مقررات، صادرات و واردات  به انضمام تصویر نامه شماره 2339/501/94 مورخ 29/9/1394 وزارت جهاد كشاورزی مبنی بر لزوم اخذ تأییدیه سازمان غذا و دارو و مجوز وزارت جهاد كشاورزی به منظور ثبت سفارش و واردات روغن جهت مصرف صنایع آرایشی و بهداشتی جهت آگاهی و اقدام لازم برابر مقررات ارسال می گردد

نویسنده: س. ماهرویی / تاریخ: 1396-8-4
0 250

لطفا در مورد این مطلب نظر دهید

تجارت امن و پایدار
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "