پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا
دستورالعمل مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی و پیله وری
دستورالعمل مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی و پیله وری

دستورالعمل مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی و پیله وری

دستورالعمل مالیاتی مورخ ۱۹/ ۸/ ۹۷ سازمان امور مالیاتی

نحوه بررسی و رسیدگی به پرونده های مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی و پیله وری در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم

نویسنده: س. ماهرویی / تاریخ: 1397-8-20
0 761

لطفا در مورد این مطلب نظر دهید

تجارت امن و پایدار
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "