پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
لزوم نظارت مستمر و پیگیری حامل ها و پروانه های عبوری( ترانزیت)
لزوم نظارت مستمر و پیگیری حامل ها و پروانه های عبوری( ترانزیت)

لزوم نظارت مستمر و پیگیری حامل ها و پروانه های عبوری( ترانزیت)

 

لزوم نظارت مستمر و پیگیری حامل ها و پروانه های عبوری (ترانزیت)

پیرو بخشنامه شماره 99/415315 مورخ 99/4/18 موضوع پیگیری به موقع اعلام وصول حامل های عبوری مبدأ و مقصد توسط آن گمرک، با توجه به مشکل سرعت گزارشگیری روزانه از سامانه مدیریتی MIS در ستاد طی ماه های اخیر و حساسیت موضوع، به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تخلفات احتمالی، نظارت مستمر و پیگیری حامل ها و پروانه های مبدأ و مقصد در سامانه جامع امور گمرکی در مهلت مقرر قانونی توسط آن گمرک مورد تأکید می باشد.

 

 

 

نویسنده: پرشین تجارت / تاریخ: 1399-9-12
0 84

لطفا در مورد این مطلب نظر دهید

تجارت امن و پایدار 42326-021
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "