پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
معافیت صادرات 14 فرآورده از دریافت مجوز وزارت نفت
معافیت صادرات 14 فرآورده از دریافت مجوز وزارت نفت

معافیت صادرات 14 فرآورده از دریافت مجوز وزارت نفت

معافیت صادرات 14 فرآورده از دریافت مجوز وزارت نفت ، بر اساس بخشنامه گمرك ایران، صادرات 14 فرآورده از قبیل پارافین و روغن‌های صنعتی و نفتی و كك از دریافت مجوز وزارت نفت معاف شد.

معافیت صادرات 14 فرآورده نفتی

بر اساس بخشنامه گمرك ایران، 14 محصول از قبیل روغن های نفتی و روغن های حاصل از مواد معدنی، روغن های سبك و و فراورده‌های آن، روغن صنعتی، روغن پایه معدنی، روغن ترانسفور ماتور، روغن های نفتی، آخال، وازلین، ژله كابل ،موم پارافین، پارافین با هر درصدی و كك، از دریافت مجوز وزارت نفت برای صادرات معاف شدند.

بر اساس مقررات صادرات و واردات، صادرات اقلام یارانه تنها منوط به دریافت مجوز از وزارت نفت است.

نویسنده: پرشین تجارت / تاریخ: 1396-8-4
0 641

لطفا در مورد این مطلب نظر دهید

تجارت امن و پایدار با پرشین تجارت دوان


02142326
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "