پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا
ممنوعیت صادرات كالا به تاجیكستان بدون برچسب مشخصات به زبان تاجیكی
ممنوعیت صادرات كالا به تاجیكستان بدون برچسب مشخصات به زبان تاجیكی

ممنوعیت صادرات كالا به تاجیكستان بدون برچسب مشخصات به زبان تاجیكی

ممنوعیت صادرات كالا به تاجیكستان بدون برچسب مشخصات به زبان تاجیكی

طبق اطلاع واصله از سفارت محترم جمهوری اسلامی ایراندر دوشنبه، با توجه به اجرای مصوبه قانونی دولت این كشور، تجار صادركننده به مقصد تاجیكستان می بایست مشخصات كالا را به زبان تاجیكی بر روی كالا درج نمایند
كالاهای فاقد نوشته تاجیكی اجازه ورود به تاجیكستان را پیدا نمی كند

نویسنده: پرشین تجارت / تاریخ: 1396-8-4
0 438

لطفا در مورد این مطلب نظر دهید

تجارت امن و پایدار
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "