پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا
مجوزهای وابسته به جهاد کشاورزی
مجوزهای وابسته به جهاد کشاورزی

مجوزهای وابسته به جهاد کشاورزی

لیست مجوزهای حوزه فعالیت وابسته به وزارت جهاد کشاورزی دانلود لیست کامل : لیست مجوزهای کشاورزی

 

 • ارائه مجوز واحدهای امور دام
 • زنجیره تولید فرآورده های دامی
 • مجوز واحدهای باغبانی
 • مجوز واحدهای زراعت و مکانیزاسیون کشاورزی
 • مجوز واحدهای آب و خاک
 • مجوز صلاحیت و فعالیت شاغلین سامانه های نوین آبیاری
 • مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری
 • مجوز واحدهای بازرگانی و صنایع کشاورزی
 • مجوز صادرات و واردات کشاورزی
 • مجوز واحدهای اقتصادی کشاورزی
 • مجوز شرکت تخصصی محیط زیست و فضای سبز
 • ارائه پروانه های بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام
 • ارائه پروانه کارخانجات و کارگاههای دامپزشکی
 • ارائه پروانه مراکز و شرکتهای خدمات دامپزشکی
 • ارائه گواهی بهداشتی کاالهای تحت نظارت دامپزشکی
 • ارائه پروانه ساخت و تولید کاالهای تحت نظارت دامپزشکی
 • ارائه گواهیهای بهداشتی اماکن دامپزشکی
 • ارائه گواهی ثبت و فروش کاالهای دامپزشکی
 • ارائه پروانه اشتغال دامپزشکی
 • ارائه مجوز تکثیر و پرورش آبزیان
 • ارائه مجوز صید و صیادی
 • ارائه مجوز صادرات و واردات آبزیان
 • ارائه مجوز نگهداری و فروش آبزیان
 • ارائه خدمات امور چای
 • ارائه تائیدیه به تشکلهای کشاورزی
 • ارائه مجوز فعالیت تشکل خبرگان کشاورزی
 • ارائه مجوز واحدهای تعاون روستایی
 • حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها 13021194000
 • ارائه مجوز سنتز و تولید مواد اولیه آفت کشهای گیاهی

 

نویسنده: س. ماهرویی / تاریخ: 1398-6-16
0 239

لطفا در مورد این مطلب نظر دهید

تجارت امن و پایدار
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "