پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
بیشتر شدن قدرت فروش چای ایرانی

اخبار تجارت

بیشتر شدن قدرت فروش چای ایرانی

بیشتر شدن قدرت فروش چای ایرانی پایشگر- رئیس سازمان چای کشور گفت: در صورت کنترل قاچاق چای و تعرفه‌گذا

1396-10-27 0

اگر کالای فاسد شدنی دارید، حتما از پیش اظهاری بهره بگیرید.

۳ مزیت اظهار قبل از ورود کالا به گمرک جلوگیری از فسادپذیری کالا کاهش زمان ترخیص کالا از گمرک رصد آسا

1396-10-26 0

برنامه نفت ایران در برابر کالای روسیه

برنامه نفت ایران در برابر کالای روسیه   برنامه نفت ایران در برابر کالای روسیه ، وزیر انرژی روسی

1396-9-11 0

قالب طرح تهاتر

پایان بهمن آخرین مهلت بیمه باغات كشاورزی در قالب طرح تهاتر است مدیر باغبانی سازمان جهاد كشاورزی آذرب

1396-8-4 0

جریمه اشتغال اتباع خارجی غیرمجاز روزانه 135 هزار تومان شد

مدیركل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعی درباره جریمه كارفرمایان متخلف گفت: بنا بر م

1396-8-4 0

تغییرات تازه در بودجه سال 1395

كمیسیون تلفیق مجلس پس از دریافت گزارش‌های كمیسیون‌های تخصصی و بررسی‌های انجام شده در حدود یك ماه گذش

1396-8-4 0

اصلاحیه آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه كسب به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید.

اصلاحیه آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه كسب (موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی) در یكصد و دهمی

1396-8-4 0

دستگیری برخی كاركنان گمرك و سازمان بنادر

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: در این پرونده تاكنون قاچاق بیش از 98 كانتینر قطعی شده اس

1396-8-4 0
تجارت امن و پایدار 42326-021
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "