لزوم درج نام كالای مرتبط با انرژی اتمی در پرونده های ترخیص

بهداشت

لزوم درج نام كالای مرتبط با انرژی اتمی در پرونده های ترخیص

اطلاعیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص لزوم درج نام كالای مرتبط با انرژی اتمی در پرونده ه

1396-8-4 0

خدمات كنترل كیفی تجهیزات و ملزومات پزشكی

بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص ابلاغ دستورالعمل صدور موافقت اولیه ومجوز فعالیت برای ارائه خدمات كنترل

1396-8-4 0

ابلاغ دستورالعمل امحای كاشتنیهای ارتوپدی

بخشنامه وزارت بهداشت،در خصوص ابلاغ دستورالعمل امحای كاشتنیهای ارتوپدی  معاون وزیر و رئیس سازمان غذا

1396-8-4 0

آخرین تمدید زمان ثبت نام فاز هفتم رتبه بندی شركتهای تجهیزات پزشكی

آخرین تمدید زمان ثبت نام فاز هفتم رتبه بندی شركتهای تجهیزات پزشكی اطلاعیه وزارت بهداشت،در خصوص آخرین

1396-8-4 0

ابلاغ ضابطه تجهیزات وملزومات پزشكی خانگی

ابلاغ ضابطه تجهیزات وملزومات پزشكی خانگی اطلاعیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص ابلاغ ضاب

1396-8-4 0

اعلام فرآیند جدید درخواست صدور پروانه تمدید تولید تجهیزات و ملزومات پزشكی

اعلام فرآیند جدید درخواست صدور پروانه تمدید تولید تجهیزات و ملزومات پزشكی بخشنامه وزارت بهداشت، درما

1396-8-4 0

تهیه و تأمین دارو و تجهیزات پزشكی

بخشنامه وزارت بهداشت، در مورد اعلام تعهدات باقی مانده یا نیمه كاره تهیه و تأمین دارو و تجهیزات پزشكی

1396-8-4 0

اعلام فرآیند جدید ثبت مجوز ورود كالاهای كلاس خطر A و B

بخشنامه وزارت بهداشت،در خصوص اعلام فرآیند جدید ثبت مجوز ورود كالاهای كلاس خطر A و B تجهیزات و ملزوما

1396-8-4 0

تجارت امن و پایدار با گروه بازرگانی پرشین تجارت دوان

42326 021


" ترخیص کالا خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "
021-42326 ارتباط از واتساپ