نصب برچسب تقلبی

بهداشت

نصب برچسب تقلبی

بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص نصب برچسب تقلبی روی فرآورده های Diovan ، Euthyrox ، MODIWAKE و Avmigran

1396-8-4 0

تجهیزات وملزومات پزشكی – ابلاغ دستورالعمل ثبت توزیع كنندگان وعرضه كنندگان تجهیزات وملزومات پزشكی

بخشنامه وزارت بهداشت در مورد ابلاغ دستورالعمل ثبت توزیع كنندگان وعرضه كنندگان تجهیزات وملزومات پزشكی

1396-8-4 0

امكان تصحیح GTIN و وجوه افتراقی برای كدهای IRC شركتهای تجهیزات پزشكی

بخشنامه وزارت بهداشت، در خصوص امكان تصحیح GTIN و وجوه افتراقی برای كدهای IRC شركتهای تجهیزات پزشكی ب

1396-8-4 0

راه‌اندازی فاكتور و حواله الكترونیك داروها

بخشنامه وزارت بهداشت،در خصوص راه‌اندازی فاكتور و حواله الكترونیك داروها بخشنامه وزارت بهداشت، درمان

1396-8-4 0

فراخوان تامین واكسن ها، سرم ها و فرآورده های بیولوژیك یارانه ای مورد نیاز

فراخوان تامین واكسن ها، سرم ها و فرآورده های بیولوژیك یارانه ای مورد نیاز بخشنامه وزارت بهداشت، در م

1396-8-4 0

الزام تامین نیازهای مراكز درمانی از تولیدات داخلی

الزام تامین نیازهای مراكز درمانی از تولیدات داخلی معاون وزیر بهداشت و ریاست سازمان غذا و دارو طی بخش

1396-8-4 0

ارتقای سیستمهای مدیریت كیفیت سلب اقبال به دارو های خارجی است

ارتقای سیستمهای مدیریت كیفیت سلب اقبال به دارو های خارجی است مدیركل نظارت دارو و مواد مخدر در گردهما

1396-8-4 0

تجارت امن و پایدار با گروه بازرگانی پرشین تجارت دوان

42326 021


" ترخیص کالا خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "
021-42326 ارتباط از واتساپ