پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص نصب برچسب تقلبی روی فرآورده های Diovan ، Euthyrox ، MODIWAKE و Avmigran film tablet

بهداشت

بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص نصب برچسب تقلبی روی فرآورده های Diovan ، Euthyrox ، MODIWAKE و Avmigran film tablet

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص نصب برچسب تقلبی روی فرآورده های Diovan 160mg، Euth

1396-8-4 0

بخشنامه وزارت بهداشت در مورد ابلاغ دستورالعمل ثبت توزیع كنندگان وعرضه كنندگان تجهیزات وملزومات پزشكی سراسركشور

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در مورد ابلاغ دستورالعمل ثبت توزیع كنندگان وعرضه كنندگان ت

1396-8-4 0

بخشنامه وزارت بهداشت، در خصوص امكان تصحیح GTIN و وجوه افتراقی برای كدهای IRC شركتهای تجهیزات پزشكی

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص امكان تصحیح GTIN و وجوه افتراقی برای كدهای IRC شرك

1396-8-4 0

بخشنامه وزارت بهداشت،در خصوص راه‌اندازی فاكتور و حواله الكترونیك داروها

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص راه‌اندازی فاكتور و حواله الكترونیك داروها ، معاون

1396-8-4 0

بخشنامه وزارت بهداشت، در مورد فراخوان تامین واكسن ها، سرم ها و فرآورده های بیولوژیك یارانه ای مورد نیاز سال 1396 كشور

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در مورد فراخوان تامین واكسن ها، سرم ها و فرآورده های بیولو

1396-8-4 0

الزام تامین نیازهای مراكز درمانی از تولیدات داخلی

معاون وزیر بهداشت و ریاست سازمان غذا و دارو طی بخشنامه ای از دانشگاههای علوم پزشكی خواست تا در تامین

1396-8-4 0

ارتقای سیستمهای مدیریت كیفیت سلب اقبال به دارو های خارجی است

مدیركل نظارت دارو و مواد مخدر در گردهمایی مدیران صنایع دارویی در هتل المپیك گفت: وضعیت خطاهای بحرانی

1396-8-4 0
تجارت امن و پایدار 42326-021
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "