پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
فرآيند اخذ گواهينامه ارزيابي انطباق كالاهاي صادراتي و وارداتي

استاندارد

فرآيند اخذ گواهينامه ارزيابي انطباق كالاهاي صادراتي و وارداتي

فرآيند اخذ گواهينامه ارزيابي انطباق كالاهاي صادراتي و وارداتي از ادارات كل سازمان ملي استاندارد ايرا

1396-8-4 0

بخشنامه امنيت شغلي همراه با امنيت سرمايه گذاري و توليد به مديران كل ستادي و اجرايي ابلاغ شد

وزیرتعاون،كارورفاه اجتماعی بخشنامه امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه گذاری و تولید را به مدیران كل ست

1396-8-4 0

لغو ضوابط صدور و معرفي مجدد شركت روغن موتور آسيا

بخشنامه گمرك جمهوري اسلامي ايران در خصوص لغو ضوابط صدور و معرفي مجدد شركت روغن موتور آسيا جهت استفاد

1396-8-4 0

امكان پذير بودن خروج محمولات شركت فرآيند شيمي زنگان

  بخشنامه گمرك جمهوري اسلامي ايران در مورد امكان پذير بودن خروج محمولات بعدي شركت فرآيند شيمي ز

1396-8-4 0

مجاز بودن صدور محصولات استاندارد سازي

بخشنامه گمرك جمهوري اسلامي ايران در مورد مجاز بودن صدور محصولات استاندارد سازي (كد گذاري شده ) شركت

1396-8-4 0

آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

تصويب نامه هيئت وزيران در مورد آيين‌نامه اجرايي شناسه‌هاي كالا و رهگيري كالا موضوع ماده (13) قانون م

1396-8-4 0

مجاز بودن صدور محصولات استاندارد سازي

بخشنامه گمرك جمهوري اسلامي ايران در مورد  (كد گذاري شده ) 20 شركت به ميزان سقف ظرفيت توليد ساليانه م

1396-8-4 0

گواهي هاي بازرسي اظهارنامه هاي بانكي

با توجه به الزام ارائه تاییدیه گواهی بازرسی برای اظهارنامه های بانكی(ارزی) از ابتدای هفته جاری در گم

1396-8-4 0

تجارت امن و پایدار با پرشین تجارت دوان

42326 021


" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "