پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
ارائه اطلاعات اظهاريه هاي متقاضيان در مورد استاندارد هاي محصول

استاندارد

ارائه اطلاعات اظهاريه هاي متقاضيان در مورد استاندارد هاي محصول

  تصويب نامه هيات وزيران در مورد ارائه اطلاعات اظهاريه هاي متقاضيان در مورد استاندارد هاي محصول

1396-8-4 0

استفاده از مخازن موجود در مناطق ويژه اقتصادي جهت ذخيره محموله هاي صادراتي

بخشنامه گمرك جمهوري اسلامي ايران در مورد امكان استفاده از مخازن موجود در مناطق ويژه اقتصادي جهت ذخير

1396-8-4 0

ارائه تسهيلات در انجام تشريفات صدور فرآورده ها و مشتقات مايع نفت و گاز

بخشنامه گمرك جمهوري اسلامي ايران در زمينه ارائه تسهيلات در انجام تشريفات صدور فرآورده ها و مشتقات ما

1396-8-4 0

معرفي شركتهاي مجاز به استفاده از تسهيلات صادراتي فرآورده هاي نفتي

بخشنامه گمرك جمهوري اسلامي ايران در خصوص معرفي شركتهاي مجاز به استفاده از تسهيلات صادراتي فرآورده ها

1396-8-4 0

شمول استاندارد اجباري شيرهاي وارداتي قطع جريان گاز اضافي

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در مورد شمول استاندارد اجباري شيرهاي وارداتي قطع جريان گاز اضافي (ف

1396-8-4 0

دستورالعمل صادرات مصنوعات فلزات گرانبها و مراحل امور اجرايي آن

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص دستورالعمل صادرات مصنوعات فلزات گرانبها و مراحل امور اجرايي

1396-8-4 0

نام كالا و استاندارد مربوطه

برای ملاحظه نام کالای مورد نظر و استانداردهای مربوط به آن از طریق سایت سازمان ملی استاندارد اقدام نم

1396-8-4 0

ارزيابي كيفيت كالاهاي صادراتي و وارداتي

ارزيابي كيفيت كالاهاي صادراتي و وارداتي فرايندهاي اخذ گواهينامه از سوي دفتر ارزيابي كيفيت كالاهاي صا

1396-8-4 0
تجارت امن و پایدار با پرشین تجارت دوان


02142326
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "