پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
فهرست كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري

استاندارد

فهرست كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري

فهرست كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري سال 1395 https://standardkala.com/img/Upload/6142016104

1396-8-4 0

بخشنامه و ابلاغيه گمرك جمهوري اسلامي ايران درخصوص اعلام نرخ ارز

بخشنامه و ابلاغیه گمرك جمهوری اسلامی ایران درخصوص اعلام نرخ ارزهای عمده جهت اجرا در گمركات اجرایی از

1396-8-4 0

ارائه اطلاعات اظهاريه هاي متقاضيان در مورد استاندارد هاي محصول

  تصويب نامه هيات وزيران در مورد ارائه اطلاعات اظهاريه هاي متقاضيان در مورد استاندارد هاي محصول

1396-8-4 0

استفاده از مخازن موجود در مناطق ويژه اقتصادي جهت ذخيره محموله هاي صادراتي

بخشنامه گمرك جمهوري اسلامي ايران در مورد امكان استفاده از مخازن موجود در مناطق ويژه اقتصادي جهت ذخير

1396-8-4 0

ارائه تسهيلات در انجام تشريفات صدور فرآورده ها و مشتقات مايع نفت و گاز

بخشنامه گمرك جمهوري اسلامي ايران در زمينه ارائه تسهيلات در انجام تشريفات صدور فرآورده ها و مشتقات ما

1396-8-4 0

معرفي شركتهاي مجاز به استفاده از تسهيلات صادراتي فرآورده هاي نفتي

بخشنامه گمرك جمهوري اسلامي ايران در خصوص معرفي شركتهاي مجاز به استفاده از تسهيلات صادراتي فرآورده ها

1396-8-4 0

شمول استاندارد اجباري شيرهاي وارداتي قطع جريان گاز اضافي

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در مورد شمول استاندارد اجباري شيرهاي وارداتي قطع جريان گاز اضافي (ف

1396-8-4 0

دستورالعمل صادرات مصنوعات فلزات گرانبها و مراحل امور اجرايي آن

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص دستورالعمل صادرات مصنوعات فلزات گرانبها و مراحل امور اجرايي

1396-8-4 0

تجارت امن و پایدار با پرشین تجارت دوان

42326 021


" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "