پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
تصويب نامه هيات وزيران در مورد ارائه اطلاعات اظهاريه هاي متقاضيان در مورد استاندارد هاي محصول مورد نظر (كالا يا خدمت) اعم از ملي يا غيرملي به سازمان ملي استاندارد ايران قبل از صدور هر نوع مجوز يا پروانه به واحد هاي توليدي و خدماتي

استاندارد

بخشنامه گمرك جمهوري اسلامي ايران در مورد امكان استفاده از مخازن موجود در مناطق ويژه اقتصادي جهت ذخيره محموله هاي صادراتي

دیر كل دفتر صادرات گمرك جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 103074/194 را به شرح زیر اعلام نموده است:پ

1396-8-4 0

بخشنامه گمرك جمهوري اسلامي ايران در زمينه ارائه تسهيلات در انجام تشريفات صدور فرآورده ها و مشتقات مايع نفت و گاز

مدیر كل دفتر صادرات گمرك جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 103071/195 را به شرح زیر اعلام نموده است:

1396-8-4 0

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص دستورالعمل صادرات مصنوعات فلزات گرانبها و مراحل امور اجرايي آن

سرپرست دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران بخشنامه شماره 38147/210/95 مورخ 20/06/1

1396-8-4 0

فايل اطلاعاتي : نام كالا – استاندارد مربوطه

فایل اطلاعاتی : نام كالا – استاندارد مربوطه

1396-8-4 0

فرايندهاي اخذ گواهينامه از سوي دفتر ارزيابي كيفيت كالاهاي صادراتي و وارداتي :

فرآیند اخذ گواهینامه ثبت كالاهای وارداتی فرآیند اخذ گواهینامه ثبت برند كالاهای وارداتی فرآیند اخذ گو

1396-8-4 0
تجارت امن و پایدار 42326-021
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "