پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
الزامات ناظر بر فرآيند گشايش اعتبار اسنادي داخلي

استاندارد

الزامات ناظر بر فرآيند گشايش اعتبار اسنادي داخلي

الزامات ناظر بر فرآيند گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي مصوب شوراي پول اعتبار جهت دانلود بخشنامه با

1396-8-4 0

الزامات ناظر بر فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ريالي

تفسير ماده 8، الزامات ناظر بر فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ريالي   لطفا برای دانلود تفسیر بخشنامه

1396-8-4 0

اجتناب از ثبت سفارشات و ورود كالاهاي مستعمل مشمول استاندارد اجباري

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در مورد اجتناب از ثبت سفارشات و ورود كالاهاي مستعمل مشمول استاندارد

1396-8-4 0

فهرست شركت هاي بازرسي مجاز

اطلاعيه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در مورد فهرست شركت هاي بازرسي مجاز در زمينه بازرسي و مميزي

1396-8-4 0

ابلاغ جريمه 50 هزار توماني خودروهاي فرسوده

تصويب نامه هيات وزيران در خصوص ابلاغ جريمه 50 هزار توماني خودروهاي فرسوده معاون اول رییس جمهور تصویب

1396-8-4 0

شمول استاندارد اجباري شيرهاي وارداتي

بخشنامه گمرك جمهوري اسلامي ايران در مورد شمول استاندارد اجباري شيرهاي وارداتي قطع جريان گاز اضافي (ف

1396-8-4 0

لزوم اخذ مجوز استاندارد جهت واردات انواع روغن پالم

بخشنامه گمرك جمهوري اسلامي ايران در مورد لزوم اخذ مجوز استاندارد جهت واردات انواع روغن پالم   ب

1396-8-4 0

نشان استاندارد

امتیاز ویژه استاندارد در گمرك برای تولید كنندگانی كه دارای نشان استاندارد هستند  . تولیدكنندگانی كه

1396-8-4 0
تجارت امن و پایدار 42326-021
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "