پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
ضوابط مجاز بودن استفاده ازمحصولات توليدي

استاندارد

ضوابط مجاز بودن استفاده ازمحصولات توليدي

بخشنامه گمرك جمهوري اسلامي ايران در مورد ضوابط مجاز بودن استفاده ازمحصولات توليدي ناشي از برش مواد ن

1396-8-4 0

الزامات ناظر بر فرآيند گشايش اعتبار اسنادي داخلي

الزامات ناظر بر فرآيند گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي مصوب شوراي پول اعتبار جهت دانلود بخشنامه با

1396-8-4 0

الزامات ناظر بر فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ريالي

تفسير ماده 8، الزامات ناظر بر فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ريالي   لطفا برای دانلود تفسیر بخشنامه

1396-8-4 0

اجتناب از ورود كالاهاي مستعمل مشمول استاندارد اجباري

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در مورد اجتناب از ثبت سفارشات و ورود كالاهاي مستعمل مشمول استاندارد

1396-8-4 0

فهرست شركت هاي بازرسي مجاز

اطلاعيه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در مورد فهرست شركت هاي بازرسي مجاز در زمينه بازرسي و مميزي

1396-8-4 0

ابلاغ جريمه 50 هزار توماني خودروهاي فرسوده

تصويب نامه هيات وزيران در خصوص ابلاغ جريمه 50 هزار توماني خودروهاي فرسوده معاون اول رییس جمهور تصویب

1396-8-4 0

شمول استاندارد اجباري شيرهاي وارداتي

بخشنامه گمرك جمهوري اسلامي ايران در مورد شمول استاندارد اجباري شيرهاي وارداتي قطع جريان گاز اضافي (ف

1396-8-4 0

لزوم اخذ مجوز استاندارد جهت واردات انواع روغن پالم

بخشنامه گمرك جمهوري اسلامي ايران در مورد لزوم اخذ مجوز استاندارد جهت واردات انواع روغن پالم   ب

1396-8-4 0

تجارت امن و پایدار با پرشین تجارت دوان

42326 021


" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "