پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
مشکلات واردات نرم‌افزار از طریق ثبت سفارش

ثبت سفارش

مشکلات واردات نرم‌افزار از طریق ثبت سفارش

مشکلات واردات نرم‌افزار از طریق ثبت سفارش   سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور طی نامه‌یی به وزارت

1397-2-30 0

ثبت سفارش

 ثبت سفارش كالای بازرگانی در سیستم ثبتارش تمامی سؤالات درخواست می بایست به طور دقیق و خوانا تایپ گرد

1396-8-4 0

ثبت سفارش كالا و مراحل ثبت سفارش کالا

ثبت سفارش كالا و مراحل ثبت سفارش کالا ثبت سفارش چیست؟ در سامانه وزارت بازرگانی سیستم مجوز ورود اقلام

1396-8-4 0

ثبت منشأ ارز هنگام ثبت سفارش الزامی شد

از روز چهارشنبه مورخ 24 خرداد ماه سال جاری ، ثبت منشأ ارز الزامی می باشد. گمرك جمهوری اسلامی ایران ب

1396-8-4 0
1 3 4 5
تجارت امن و پایدار با پرشین تجارت دوان


02142326
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "